Created by
DialCom
 
STRONA GLOWNA  
 

Zakład Wentylacji Przemysłowej RAWENT powstał w 1987 r. i posiada dobrze zorganizowane zaplecze warsztatowe pozwalające na stosowanie pełnej prefabrykacji np. przewodów różnych typów i instalacji, co w sposób zdecydowany przyśpiesza montaż na budowie i wpływa na podwyższenie jakości robót.

Do wykonania przewodów stosujemy nowoczesne materiały, opierając się miedzy innymi na technologiach zachodnich, różnego rodzaju blachy i winidur. W ramach montażu systemów wentylacji mechanicznej dostarczamy i montujemy centrale klimatyzacyjne produkcji polskiej lub zachodniej, na życzenie Inwestora. Do budowy kanałów wentylacyjnych stosujemy profile i naroża ocynkowane według systemu Gebhardt.

Izolację termiczną kanałów wykonujemy z wełny mineralnej na folii aluminiowej, przymocowanej do powierzchni za pomocą gwoĄdzi ocynkowanych przygrzanych specjalną zgrzewarką elektryczną.
Roboty instalacyjno wentylacyjne prowadzimy kompleksowo z dostawą materiałów i urządzeń, z niezbędnymi pomiarami przy doświadczonym w realizacji nadzorze technicznym.

Wszelkie prace podstawowe i pomocnicze zobowiązuję się wykonać w terminie, w sposób rzetelny i zgodny z warunkami technicznymi dla danego rodzaju robót.

Według mojej nieskromnej oceny, firma uzyskała na terenie Wielkopolski dużą wiarygodność, współpracując z inwestorami reprezentującymi poważne instytucje naukowe i zakłady produkcyjne, o czym świadczą załączone do oferty rekomendacje.

Jako właściciel firmy, pracując ponad 20 lat w PPRI w tym 15 lat na stanowisku kierowniczym uczestniczyłem bezpośrednio przy realizacji obiektów szpitalnych, takich jak Szpital Główny w Poznaniu przy ul. Lutyckiej, ul. Kurlandzkiej, MSW, Śrem, Puszczykowo, Pleszew, Kalisz. Pracując przeszło dwa lata na budowie Ośrodka Nauki PAN w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego, zakład uczestnicząc w konkursie Ministra Budownictwa stał się laureatem "BUDOWA ROKU 1993".

Przez ostatnie cztery lata to ścisła współpraca ze Szwajcarską Firmą LUWA, przy modernizacji linii technologicznych maści, czopków, drażetek, nici chirurgicznych na terenie Zakładów Farmaceutycznych POLFA -GlaxoWellcome S.A. Obecnie współpraca z firmą Reinraumtechnik GmbH z Wiednia na rzecz GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. przy remoncie Oddziału Produkcji Maści i Czopków.

Posiadamy stałą płynność finansową, a odpowiednią rekomendację może udzielić współpracujący z nami Bank Zachodni WBK S.A. Poznań.

 

 


 61-333 Poznań, ul. Skawińska 33/37   tel. 061/879 -39-39   kom. 0601-79-89-89    0601-99-99-94