Created by
DialCom
 
STRONA GLOWNA  
 

Zakład Wentylacji Przemysłowej
RAWENT Michał Radecki

61-333 Poznań, ul. Skawińska 33/37

tel.   061/879-39-39
  061/870-00-33
  061/870-00-17
   
FAX   061/870-00-49
   
kom.   0601-79-89-89
  0601-99-99-94

e-mail: info@rawent.pl

NIP 782-000-10-25      REGON 631510149

Konto bankowe: WBK S.A VI O/Pozań
25 1090 1362 0000 0000 3602 0682

 

 


 61-333 Poznań, ul. Skawińska 33/37   tel. 061/879 -39-39   kom. 0601-79-89-89    0601-99-99-94